*
*
*
CLUTCH PILOT BEARING

406_sm1.jpg
SKU:406
Price: $8.99
Product Name: Clutch Pilot Bearing
Notes:
Quantity:

APPLICATIONS

Engine TypeMakeModelTypeFromTo
5VZFE-3.4-V6TOYOTA4RUNNER3.4 V6, 4WDJul-00Sep-00
1KZTE-3.0 4CylTOYOTAHILUX SURF RHDSURF, KZN185Dec-95Sep-00
1KZTE-3.0 4CylTOYOTALANDCRUISERKZJ9May-96Dec-02
2LTTOYOTALANDCRUISERLJ71May-90Jun-93
2LT-ETOYOTALANDCRUISERLJ70May-90Jun-93
2LT-ETOYOTALANDCRUISERLJ78, PRADOMay-90Jun-93
1KZTE-3.0 4CylTOYOTALANDCRUISERKZJ78, PRADOJun-93May-96
3BTOYOTALANDCRUISERBJ75Dec-84Feb-90
13B-TTOYOTALANDCRUISERBJ74Dec-84Feb-90
3BTOYOTALANDCRUISERBJ73Dec-84Feb-90
13B-TTOYOTALANDCRUISERBJ71Dec-84Feb-90
3BTOYOTALANDCRUISERBJ70Dec-84Aug-90
3BTOYOTALANDCRUISERBJ60Sep-80Sep-86
3BTOYOTALANDCRUISERBJ42Sep-80Nov-84
2LT-ETOYOTALANDCRUISERLJ71May-90Jun-93
5VZFE-3.4 V6TOYOTAT100T100, 3.4 V6, 4WDSep-92Aug-98
3RZFE-2.7 4CylTOYOTAT100T100, 2.7 L4, RWDSep-92Aug-98
5VZFE-3.0-V6TOYOTAT100T100, 3.4 V6, RWDSep-92Aug-98
2RZFE-2.4 4CylTOYOTATACOMADLX, SR5, 2.4, L4, RWDFeb-95Jul-00
3RZFE-2.7 4CylTOYOTATACOMADLX, SR5, 2.7, L4, 4WDFeb-95Jul-00
5VZFE-3.4 V6TOYOTATACOMADLX, SR5, 3.4 V6, 4WDFeb-95Present
3VZE-3.0-V6TOYOTATRUCKP/U, 3.0 V6, 4WDSep-88Dec-95
22RETOYOTATRUCKP/U, 2.4 L4, EFI, 4WDSep-88Dec-95
2LTOYOTATRUCKP/U, 2.4 L4, DSL, RWDDec-83Apr-89
2LTTOYOTATRUCKP/U, 2.4 L4, DSL, 4WDDec-83Apr-89
L- 2.2 4CylTOYOTATRUCK (79 - 83)P/U, 2.2 L4, DSL RWDDec-80Oct-88
5VZFE- 3.4- V6TOYOTATUNDRA3.4 L, V6, 4WDMar-99Sep-04